Be Our Agent

Buat Masa Ini Permohonan Hanya Dibuka Kepada Penduduk Semenanjung Malaysia Sahaja

A) BORANG PERMOHONAN
Saya berminat mendaftar sebagai ......
B) MAKLUMAT PEMOHON DAN PERNIAGAAN
Isikan dengan lengkap dan jelas untuk memastikan pihak syarikat boleh menghubungi anda dengan mudah.
C) PENGALAMAN DALAM JUALAN DAN PEMASARAN PRODUK

Dengan menghantar borang ini, saya bersetuju bahawa:
​ 1. Segala terma dan syarat Ejen Stokis Ayam Bismi Sdn Bhd akan dipatuhi.
2. Semua maklumat yang diberi adalah lengkap dan benar.
3. Pihak Syarikat berhak menolak permohonan yang tidak tepat dan tidak lengkap.
4. Maklumat yang diberikan TIDAK AKAN dikongsikan dengan mana-mana pihak ketiga.
5. Pemohon hendaklah menepati kriteria minima yang telah digariskan.
6. Pihak Syarikat mempunyai hak untuk menolak atau menerima sebarang permohonan secara mutlak.
7. Permohonan yang tidak mendapat maklum balas dalam tempoh 14 hari berkerja dari tarikh permohonan dianggap tidak berjaya.

#HALALFIGHTERS #AYAMHALAL #HALALJAKIM #AYAMBISMI
Let’s Work Together
Scroll to Top